februari 01, 2007

Sverige översvämmas

"Om Östersjön stiger två meter ligger hela Malmö centrum, Stadshuset i Stockholm och Kalmar slott plötsligt mitt i havet. Scenariot kan vara verklighet år 2200 - om världens koldioxidutsläpp inte minskar." länk

Larmrapporterna börja dugga allt tätare. Ångesten börjar gripa allt hårdare om människornas hjärtan.

Att havsytan stiger är bara en av många konsekvenser som människan nu tvingas möta på grund av hennes syndfulla och giriga liv. Människans habegär och alla hennes lustar och begär har öppnat den väg som nu allt snabbare leder mot fördärv och undergång.

Halleluja!

Himmel och jord skall förgå, sa Jesus. Och det är också min ständiga bön, att jordens undergång så snart som möjligt ska komma, de gudlösa straffas, och Guds frälsta och utvalda får komma till den nya himmel och jord som Gud förberett sedan tidernas begynnelse.

Halleluja!