mars 30, 2006

förbjudet att kyssas

I Indonesien:

"Konst kan komma att censureras och lagen skulle även kriminalisera den som pussas offentligt." länk

Utmärkt om det blir så. I det gudlösa Sverige är det tragiskt nog tvärtom, här kan folk bli kriminaliserade om de offentligt reagerar över orena människors pussanden, som nyligen då en krögare bötfälldes för att ha avhyst två bögtjejer som förgiftade restaurangen med sitt ogudaktiga beteende.

mars 28, 2006

lesbiskt pussande

I en dom av HD fastslås att lesbiska människor som offentligt pussas inte får diskrimineras. länk

En alldeles vidrig dom!

En rättfärdig lag hade istället sett till att bögar som offentligt visar ömhetsbetygelser mot varandra straffas.

Guds vrede vilar tungt över Sverige.

mars 24, 2006

så straffar Gud bögar

Gonorré smittan:

"Däremot ökade antalet män som smittats genom sex med män (327 fall) med 30 procent och denna smittväg står därmed för nästan hälften (47 procent) av alla rapporterade fall i Sverige 2005." länk

Gud straffar på många sätt bögar som lever i synd. Kroppsliga sjukdomar. Psykiska sjukdomar. Död. Och till sist helvetet.

Men bögarna de fortsätter att rumla runt i sänghalmen påhejade av en gudlös stat och en avfallen kyrka som ger dem sin förbannade "välsignelse".

Gud, utgjut din vrede i fullt mått!

mars 22, 2006

"elak och vidrig"

I dag kan vi läsa på Aftonbladets löpsedel, som basunerar ut i krigsrubriker, att Martin Timell är "elak och vidrig" enligt någon snubbe på TV4.

Aftonbladet gör sig skyldig till satanisk ondska genom att sprida sådant förtal. "satan" är ett hebreiskt ord som betyder åklagare, dvs en som falskeligen anklagar och sprider förtal och illasinnat tal.

Aftonbladet har än en gång visat sig vara ett villigt redskap i Satans tjänst. Och jag ber att Guds vrede ska drabba den tidningen med stor kraft.

mars 20, 2006

en muslim som blir kristen måste dö!

"En afghansk 40-årig man hotas att dömas till döden för att ha blivit kristen ...Islamiska sharialagar föreskriver dödsstraff för muslimer som avsäger sig sin tro." länk

Synd att sharia har just denna föreskrift.

Världen har i dessa dagar fördömt Hamas för att i sina stadgar vilja utrota Israel. Men värre är, att alla de muslimer som vill följa sharia vill avrätta varje muslim som konverterar till t.ex. den kristna tron.

Hur skulle t.ex. svenska staten reagera om de kristna i Sverige ville ha en lag som innebar avrättning för alla som i landet inte längre säger sig tro på Jesus Kristus som Frälsaren?

mars 17, 2006

otukt

"Avsikten med den nya lagen är tydlig: den som har samlag med någon som är under 15 år begår en våldtäkt." länk

Nej, det är inte våldtäkt. Det begreppet kräver våld eller hot om våld. "Våldtäkt" är ett galet ord för den som ligger med en 13-14 årig tjej som gärna vill ha sex.

Det rätta ordet är otukt. Och det ska gälla alla, barn som vuxen. Alla som har sex utanför äktenskapet begår otukt och ska straffas. Och om staten vägrar att straffa sådana så kommer likväl Gud att straffa dem på Domens dag.

mars 16, 2006

de stackars barnen

"Barn som tvingas bevittna våld inom familjen ska betraktas som brottsoffer. Det kommer regeringen att föreslå på torsdagen ... En forskningsrapport som gjordes i Göteborg för några år sedan visade att de här barnen själva drabbas av psykiska skador. Mardrömmar, rädsla och bristande leklust är några symtom. Ökad våldsbenägenhet är ett annat." länk

Detsamma sker med barn som varje dag tvingas se våld i TV. Varje gång ett barn ser s.k. "underhållningsvåld" i TV så blir barnet ett offer, och de ansvariga för filmen kriminella. De ansvariga borde straffas hårt, i grova fall med döden, och barnen tas om hand och ges en gudfruktig uppfostran. De borde bl.a. få lära sig Bibelns alla blodiga berättelser, för det gör barnen gott och lär dem Guds helighet och rättfärdighet och att frukta Gud.

svensk naivitet

"Samtidigt som 31-åringen arbetade som informatör för polisen spred han mängder av filer med grova övergrepp på barn över hela världen." länk

Och vad var det för en varelse som polisen anlitade, jo:

"31-åringen är tidigare dömd för bland annat bankrån, urkundsförfalskning och sexuellt ofredande."

Polisen borde förstå att man inte kan driva ut Satan med hjälp av Satan.

mars 15, 2006

min dagliga bön

Förena er med mig i denna min dagliga bön:

Gud, låt din vrede bränna upp denna onda värld och utrota alla gudlösa människor. Och låt dina älskade och utvalda få träda in i den nya himmelen och den nya jorden där rättfärdighet bor. I Jesu namn, amen.

ett muslimskt europa?

En framträdande muslim:

"Just look at the development within Europe, where the number of Muslims is expanding like mosquitoes. Every western woman in the EU is producing an average of 1.4 children. Every Muslim woman in the same countries are producing 3.5 children. By 2050, 30 percent of the population in Europe will be Muslim." länk

För varje dag som går blir det fler muslimer i Europa. Den sekulariserade befolkningen ökar också något, men den muslimska befolkningen ökar mycket snabbare.

Om bara några decennier är Islam en starkt maktfaktor i Europa.

Jag välkomnar det. Hellre ett Islamskt Europa styrt av Sharia än ett sekulariserat, ateistiskt Europa styrt av darwinism och gudsfrånvänd humanism och demokrati.

Det bästa för Europa vore förstås teokrati, att Bibelns lagar och normer och principer blev lag. Men Europa är under Guds vrede, därför är det mest sannolikt att Islam och darwinism kommer att fortsätta växa sig starkt.

mars 14, 2006

Människan - en ond varelse

"de flesta människor är potentiella massmördare" länk


Det finns många böcker och studier som bekräftar vad Bibeln sedan urminnes tider lärt, att människan är en fallen varelse besatt av Satan.

Satans ande finns i alla människors bröst och kan få vem som helst att tortera och mörda besinningslöst.

Det är bara när en människa lever i Kristus som de mörka demoniska krafterna kan betvingas av Guds Ande och inte mer få makt över den arma själen.

mars 10, 2006

Stackars Carola

Stackars Carola, hon blev ju alldeles förvirrad igår av en gayreporter som ställde en massa gayfrågor. länk

Och det här är frågorna som världen nu inte fick svar på från allas vår Carola, men hon borde inte ha fegat ur utan ha svarat så här:

Vad tycker du om de åsikterna Åke Green framfört?

Halleluja, han har ju helt rätt, alla som idkar homosex är som cancersvulstar i samhället.

Vad tycker du om den nya hets mot folkgrupp-lagen?

Tja, inte ska vi väl hetsa mot bögarna, men däremot borde staten avrätta alla som lever i homosex, för det befaller Gud i Bibeln.

En tradition är att vinnaren i Melodifestivalen besöker Pride-festivalen. Kommer du att göra det om du vinner?

Ja givetvis, då tänker jag besöka den där festivalen och läsa berättelsen om Sodom och Gomorra för er.

mars 08, 2006

gudlös äktenskapslag

"Våldtäkt, sade hovrätten. Sexuellt utnyttjande, säger Högsta domstolen. I två uppmärksammade fall där vuxna män haft sex med flickor under 15 år väljer HD att mildra rubriceringen." länk


All sex utanför äktenskap är förstås synd och ska bestraffas.

Men nu är det så att Gud har gjort människan könsmogen från tidig tonårstid.

Gud vill att människorna tidigt gifter sig och har sex. Om det inte sker kommer de brinnande begären att orsaka enorma lidanden som t.ex. sex före äktenskap, otrohet, onani, könssjukdomar, hat, våld, våldtäkter och mycket annat ont.

Att den svenska lagen förbjuder äktenskap för alla under 18 år är vidrigt. Det inbjuder de orena demonerna att förföra och plåga våra barn och ungdomar.

Det ska vara tillåtet att gifta sig när man är könsmogen, och eventuella större åldersskillnader ska principiellt inte utgöra hinder för äktenskap och sex.

Den svenska lagen som förbjuder människor under 18 år att gifta sig och ha sex är emot Gud och Skriftens Ord.

En del hävdar att den sociala stabiliteten skulle rubbas om man ändrade på detta. Det är gudlöst nonsens. Det är tvärtom först när människorna följer Gud och de naturliga drifter som Han nedlagt i människan som social harmoni kan börja råda.

Gud vill se ett i grunden förändrat svenskt samhälle. Där ingår äktenskap och sex vid könsmogen ålder. Kvinnan som i tidig ålder tar hand om man och barn och hemmet. Och mannen som är huvud för familjen.

Det skulle förändra hela samhällsstrukturen till det bättre och till ett mer rent och rättfärdigt samhälle.

I dag vilar Guds vrede över landet också därför att lagarna här förbjuder alla ungdomar som älskar varandra att gifta sig och ha sex. Därmed förnekas den rena kärleken mellan könen. Och unga människor kränks och förleds till synd och galenskap.

Internationella upprorsdagen

I dag är det Internationella Upprorsdagen, eller som de gudlösa väljer att benämna den - internationella kvinnodagen.

Denna dag bör vi verka för att kvinnans upprorsväsen ska kväsas. Överallt i samhället där kvinnan försöker synas eller ta sig ton ska hon vänligt men bestämt läras att underordna sig Guds ära och avbild - mannen.

Upprorsdemonerna i det kvinnliga köttet bör tuktas och veta sin plats.

mars 06, 2006

mördarland

"Om fosterutvecklingen känner vi redan till att hjärtat börjar slå 21-25 dagar efter befruktningen; att de första nervimpulserna från hjärnan kan registreras i vecka sex, att alla organ finns på plats i vecka åtta, att handen kan gripa och öppna sig i vecka 11 och att möjligheten att känna smärta; existens av nervtrådar, ryggrad och thalamus, finns från vecka tolv." länk

Också Sverige är besatt av en andemakt som är fylld av mordlust mot de allra svagaste och de allra oskyldigaste - de ofödda barnen.

Då hjälper det föga att människorna med egna ögon får se det livs levande barnet i mammans kropp. Det ska till varje pris dödas om kvinnan så önskar.

Åh Gud, utgjut din vrede än mer över detta land!

mars 04, 2006

Alexander Bard - "ondskefull"

Alexander Bard, den f.d. satanistiska översteprästen:
"Jag tror inte att det finns någon mening. Bakom draperiet finns bara tomhet. Jag har inget värde. Ingen människa har något värde. Den enda frihet som finns är när människor upplever både sitt eget och andras liv som totalt meningslöst."

Till journalisten bekänner Alexander öppet att han är "en utomordentligt ondskefull person".

Citaten från DN-På stan, 3-9 mars 2006.

Jag älskar Alexander. Han tar sin gudlöshet på största allvar och lever helt i enlighet med den darwinistiska tron och ger fria tyglar åt alla sina inneboende lustar. Alla människor utan tro på Gud, dvs alla sekulariserade svenskar, borde tala och leva som Alexander gör. Men eftersom de är hycklare gör de inte alltid det. Men Alexander hycklar inte, han är ärlig. Han säger rent ut, i klarspråk, vad det innebär att leva som icke-troende.

Sen är det en helt annan sak att när väl draperiet en gång dras åt sidan för Alexander kommer han att få sitt livs chock.