december 17, 2006

kd - mörkrets parti

"Kvinnor från andra länder ska kunna komma till Sverige för att göra abort på svenska sjukhus." länk

Ett sådant förslag ska socialminister Göran Hägglund (kd) snart lägga fram i riksdagen.

Kd var från början i stort ett enfrågeparti där abortmotståndet var det primära och allt annat överskuggande.

Men nu sitter kd:s partiledare och numera socialminister där på sin maktstol och tänker välkomna kvinnor från andra länder att komma och döda sina barn i Sverige.

KDS, som partiet hette från början, hade förr jublat om Sverige hade anammat den abortlagstiftning som Polen har idag. Men nu bryr sig inte längre kd om de ofödda, nu tycker kd istället synd om Polens kvinnor och vill ge dem rätt att få släcka sina barns liv här hos oss.

Att värna livet för de allra svagaste kommer från Gud. Att ta livet av de allra svagaste kommer från satan.

Kd har nu valt vem man vill stödja. Dödens ande har till slut fått makten i partiet.

.......................

Gud, låt Dina änglar fälla Dina vredesskålar över landet fullt ut, låt Din härlighet uppenbaras!