december 17, 2006

kd - mörkrets parti

"Kvinnor från andra länder ska kunna komma till Sverige för att göra abort på svenska sjukhus." länk

Ett sådant förslag ska socialminister Göran Hägglund (kd) snart lägga fram i riksdagen.

Kd var från början i stort ett enfrågeparti där abortmotståndet var det primära och allt annat överskuggande.

Men nu sitter kd:s partiledare och numera socialminister där på sin maktstol och tänker välkomna kvinnor från andra länder att komma och döda sina barn i Sverige.

KDS, som partiet hette från början, hade förr jublat om Sverige hade anammat den abortlagstiftning som Polen har idag. Men nu bryr sig inte längre kd om de ofödda, nu tycker kd istället synd om Polens kvinnor och vill ge dem rätt att få släcka sina barns liv här hos oss.

Att värna livet för de allra svagaste kommer från Gud. Att ta livet av de allra svagaste kommer från satan.

Kd har nu valt vem man vill stödja. Dödens ande har till slut fått makten i partiet.

.......................

Gud, låt Dina änglar fälla Dina vredesskålar över landet fullt ut, låt Din härlighet uppenbaras!

december 06, 2006

Guds vrede i juletid

"Fler svenskar dör under veckorna kring årsskiftet än vid något annat månadsskifte under året ... De höga dödstalen omedelbart efter jul beror knappast på slumpen." länk

De fördömda människorna försöker rationellt förklara dödsfallen med fet mat, stress, ensamhet och annan rappakalja.

Som om sådant skulle kunna döda folk på bara några dagar.

Nej, det är Guds vrede som slår till när människorna har det som trevligast, då när de utan Gud förlustar sig med sötsaker, överflöd av mat, julklappar, goda viner och tomma skratt.

Ja, på samma sätt som Gud slog till i sin vrede precis då israeliterna under ökenvandringen tuggade på sitt efterlängtade och älskade kött (4 Mos 11:33) så slår Gud till mot det sekulariserade svenska folket just då de sätter sina syndiga tänder i svinets ändalykt. Då fylls sjukhusen med skrikande, plågande och döende svenskar.

Men människorna varken ser eller förstår detta som varnande tecken från Skaparen. Deras förhärdelse har nått ända dithän att de inte ägnar den Rättfärdige Guden en enda tanke, inte ens då de ligger på sjukbädden döende i sina plågor och strax ska möta sin Skapare.

Men så fort de träder in i evighetens värld ska de vakna och förstå.

Men då är det försent.