november 14, 2006

vinterkräksjukan

"Kraftiga kräkningar och diarréer som kommer plötsligt. I vissa fall svimmar den drabbade av kräkningarna. Huvudvärk, buksmärtor och yrsel är andra symptom. Svaga patienter kan dö av sjukdomen." länk

Detta är vad som väntar hundratusentals svenskar. Detta får människorna för sina synders skull. Så länge människan lever på jorden straffar Gud henne på mångfaldiga sätt. Sjukdomar är ett sätt.

På så sätt påminns människan ständigt om sin skröplighet, dödlighet och framför allt sin syndighet.

Om vi utvalda prövas av Gud genom vinterkräksjukan ska vi med ödmjukhet tacka Gud. Ty en sådan prövning leder till mycket gott och välsignat i den frälstes dyrbara själ.

Om de förtappade däremot hemsöks av Gud genom denna sjuka må de genast anropa om nåd och syndernas förlåtelse. Ty för dem är vinterkräksjukan blott ett av Guds många vredesinstrument.