november 07, 2006

ännu en könssmitta

"En okänd könssjukdom sprider sig bland unga." länk

Hur många könssjukdomar finns det inte? Och fler kommer det. Gång på gång gör Skaparen det klart hur han ser på syndig sex.

Först och främst har han gjort det för evigt klart i sin Bok till världen, dvs Bibeln. För det andra har han gjort det klart genom alla dessa könssjukdomar som han plågar människorna med.

Om inte människorna följer sin Skapares vilja och beslut då leder det ofelbart till elände och pina.

Det är därför vi utvalda ska tacka Gud för alla dessa könssjukdomar, för de är ett uttryck för Guds rättfärdiga vrede.

Guds domar och hans straff är alltid rättvisa och heliga och ämnade för evig lovsång.

De förtappade människorna får vad de förtjänar. Som ett täcke har de dragit straffet över sig själva. Ty sätter man Skaparens regler ur spel och medvetet lever i det förbjudna då får man själv bära konsekvenserna.

Tack Gud, för att du rättfärdigt straffar de tygellösa och promiskuösa och perversa!