november 11, 2006

Jan Björklund försvarar Darwin

Vår nye skolminister Jan Björklund: "Darwin får inte ersättas med första Mosebok. Där är lagstiftningen tydlig." länk

Sverige är ett sekulariserat land så därför måste en skolminister försvara Darwins diaboliska lära.

Och det beror på att Gud i sin vrede har "gjort den här världens visdom till dårskap." 1 Kor 1:20.

Förståelsen av naturen och universum är förstås själva ingångsdörren till allt vetande och all tro. Om det finns en Skapare då raseras i ett nu hela den sekulariserade människans världsbild. Då är det mesta som samhället byggt upp av föreställningar och livstil i grunden lögn och falskhet.

Är det undra på att Satan är ursinnig mot det som kallas kreationism, och mot Intelligent Design rörelsen?