november 30, 2006

en god lärare bestraffas

"Det var rätt att avskeda en lärare som gav en elev en hurril. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom." länk

I Guds värld befalls föräldrar och lärare att aga elaka och trotsiga barn. I satans värld är det tvärtom, där bestraffas de vuxna som utifrån ryggradsreflex agerar enligt Guds befallning och ger hurringar åt de elaka.

Sverige har världens stökigaste skola. Skrik, skrän, könsord, svordomar, kränkningar och slag pågår i klassrummen riktade mot klasskamrater och lärare.

Detta har satan ordnat. För att skydda de barn som är fulla av onda andar och för att plåga de snälla och goda. Och han har lyckats väl.

Gud, låt din vrede ökas över landet!