november 05, 2006

detta evinnerliga klimattjafs

"Om alla gör något, kan vi tillsammans förändra hotbilden mot vår planet." länk


Pyttsan!

Nu börjar de förtappade människorna bli lite skakis. Ty nu har de börjat märka hur Gud viftar lite med sitt vredes lillfinger. Och det orsakar negativa klimatförändringar. Givetvis kopplar inte sekulariserade människor ihop allt detta med allmaktens Gud, förblindade som de är i sitt vanvett.

Men i alla fall, nu börjar professorer och andra ge oss goda råd för hur vi ska kunna slingra oss ur Guds vredes händer. Köra lite mindre bil, byta till lågenergilampor, sänka inomhustemperaturen någon grad, och dylik rappakalja.

Jag kan inte annat än le åt dessa meningslösa och löjliga lekar.

Som om Guds vrede kunde stillas om vi bytte till bensinsnålare bilar.

Nej, det som eventuellt kunde fördröja en kort tid Guds vredes fulla utgjutelse över denna förbannade värld vore bön och fasta och sann omvändelse till vår Skapare. Ja, om kyrkor och bönhus fylldes av gråtande människor och man brände upp i eld all gudlöshet, ja, då kanske den kommande domen kunde uppskjutas någon tid.

Men så blir det inte. Världen fortsätter att i ett allt snabbare tempo glatt och stolt rusa in i Guds vredes eld. Ja, världen mognar alltmer för avgrundens eld. Och det vi idag kan bevittna i naturens värld är endast krusningarna på ytan.

Stormen är på väg. Och den kan sannerligen inte stoppas av några lågenergilampor.