november 09, 2006

dessa ondskefulla kvinnor

"... den typiska kvinnan som dricker under graviditeten inte lider av ett alkoholmissbruk, inte är psykiskt sjuk utan är runt 30 år och drivs i högre grad av äventyrslystnad än övriga kvinnor." länk

Kvinnan är en ond och syndig varelse.

Med list och vanvett har hon kämpat sig till rätten att mörda sina egna ofödda barn.

Och skulle hon välja att föda ett barn så ser hon gärna till att först förgifta det med alkohol.

Hur många mord på små värnlösa barn är inte kvinnan skyldig till?

Och hur många barn som föds med sjukdomar och missbildningar och psykiska störningar är inte kvinnan skyldig till?

I ett rättfärdigt samhälle så vore det förenligt med dödsstraff för den kvinna som mördar sitt ofödda barn eller våldför sig på det med droger.

Gud, låt din rättfärdiga vrede vila tungt över alla dessa onda kvinnor!