november 30, 2006

en god lärare bestraffas

"Det var rätt att avskeda en lärare som gav en elev en hurril. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom." länk

I Guds värld befalls föräldrar och lärare att aga elaka och trotsiga barn. I satans värld är det tvärtom, där bestraffas de vuxna som utifrån ryggradsreflex agerar enligt Guds befallning och ger hurringar åt de elaka.

Sverige har världens stökigaste skola. Skrik, skrän, könsord, svordomar, kränkningar och slag pågår i klassrummen riktade mot klasskamrater och lärare.

Detta har satan ordnat. För att skydda de barn som är fulla av onda andar och för att plåga de snälla och goda. Och han har lyckats väl.

Gud, låt din vrede ökas över landet!

november 21, 2006

HIV = Guds vrede

"Hiv och aids stärker sitt dödliga grepp om världen. 11000 människor smittas varje dag och smittan sprider sig alltmer i hela världen." länk

Som en löpeld far Guds mordängel fram över världen och slaktar tusentals och åter tusentals syndare varje dag.

Promiskuitet, homosex och andra sexuella avarter lockar fram denna Guds vredes mordängel.

Vi ska stilla prisa och tacka Gud för denna Hans rättfärdiga handling som oavbrutet pågår på jorden. Världen är under stark förbannelse med satan som förvirrar och bedrar människorna allt längre bort från sin Skapare.

Människornas liv huggs därför brutalt av och de kastas in i evigheten för att dömas av Allmaktens Gud.

november 18, 2006

vackraste sångrösten

"Blott en afton bor jag här" heter en gammal väckelsesång. Det är en sång som predikar i gammal hederlig stil att jordelivet är kort och förgängligt och fyllt av otrygghet och oro. Målet är himlen för den utvalde, men vägen dit är som en kall, mörk och kylig afton.

Om du vill lyssna på sången med världens vackraste och skönaste stämma så klicka här.

Ja, som ni förstår så fick jag i dag en sällsynt nyck av att skoja lite så fort mina fromma öron drabbades av det där, vad det nu är för något.

november 14, 2006

vinterkräksjukan

"Kraftiga kräkningar och diarréer som kommer plötsligt. I vissa fall svimmar den drabbade av kräkningarna. Huvudvärk, buksmärtor och yrsel är andra symptom. Svaga patienter kan dö av sjukdomen." länk

Detta är vad som väntar hundratusentals svenskar. Detta får människorna för sina synders skull. Så länge människan lever på jorden straffar Gud henne på mångfaldiga sätt. Sjukdomar är ett sätt.

På så sätt påminns människan ständigt om sin skröplighet, dödlighet och framför allt sin syndighet.

Om vi utvalda prövas av Gud genom vinterkräksjukan ska vi med ödmjukhet tacka Gud. Ty en sådan prövning leder till mycket gott och välsignat i den frälstes dyrbara själ.

Om de förtappade däremot hemsöks av Gud genom denna sjuka må de genast anropa om nåd och syndernas förlåtelse. Ty för dem är vinterkräksjukan blott ett av Guds många vredesinstrument.

november 11, 2006

Jan Björklund försvarar Darwin

Vår nye skolminister Jan Björklund: "Darwin får inte ersättas med första Mosebok. Där är lagstiftningen tydlig." länk

Sverige är ett sekulariserat land så därför måste en skolminister försvara Darwins diaboliska lära.

Och det beror på att Gud i sin vrede har "gjort den här världens visdom till dårskap." 1 Kor 1:20.

Förståelsen av naturen och universum är förstås själva ingångsdörren till allt vetande och all tro. Om det finns en Skapare då raseras i ett nu hela den sekulariserade människans världsbild. Då är det mesta som samhället byggt upp av föreställningar och livstil i grunden lögn och falskhet.

Är det undra på att Satan är ursinnig mot det som kallas kreationism, och mot Intelligent Design rörelsen?

november 09, 2006

dessa ondskefulla kvinnor

"... den typiska kvinnan som dricker under graviditeten inte lider av ett alkoholmissbruk, inte är psykiskt sjuk utan är runt 30 år och drivs i högre grad av äventyrslystnad än övriga kvinnor." länk

Kvinnan är en ond och syndig varelse.

Med list och vanvett har hon kämpat sig till rätten att mörda sina egna ofödda barn.

Och skulle hon välja att föda ett barn så ser hon gärna till att först förgifta det med alkohol.

Hur många mord på små värnlösa barn är inte kvinnan skyldig till?

Och hur många barn som föds med sjukdomar och missbildningar och psykiska störningar är inte kvinnan skyldig till?

I ett rättfärdigt samhälle så vore det förenligt med dödsstraff för den kvinna som mördar sitt ofödda barn eller våldför sig på det med droger.

Gud, låt din rättfärdiga vrede vila tungt över alla dessa onda kvinnor!

november 08, 2006

pulsa danura

"Förbannelser hotar Jerusalems pride." länk

Ultraortodoxa judar hotar med dödsförbannelser (pulsa danura) mot bland annat organisatörer för den planerade gayparaden i Jerusalem.

Det är rätt. Det är ett sätt att uttrycka helig och gudomlig vrede över detta satans tilltag. Sådana förbannelser är dock ingentig mot den förbannelse och vrede som Gud kommer att sända över staten Israel och Jerusalem om denna parad kommer att gå av stapeln.

Och vem vet, kanske är det denna parad som kommer att sätta igång skeenden som till slut kommer att sätta hela Mellanöstern i brand?

Guds vilja kommer att ske. Och Guds vrede flammar våldsamt.

november 07, 2006

ännu en könssmitta

"En okänd könssjukdom sprider sig bland unga." länk

Hur många könssjukdomar finns det inte? Och fler kommer det. Gång på gång gör Skaparen det klart hur han ser på syndig sex.

Först och främst har han gjort det för evigt klart i sin Bok till världen, dvs Bibeln. För det andra har han gjort det klart genom alla dessa könssjukdomar som han plågar människorna med.

Om inte människorna följer sin Skapares vilja och beslut då leder det ofelbart till elände och pina.

Det är därför vi utvalda ska tacka Gud för alla dessa könssjukdomar, för de är ett uttryck för Guds rättfärdiga vrede.

Guds domar och hans straff är alltid rättvisa och heliga och ämnade för evig lovsång.

De förtappade människorna får vad de förtjänar. Som ett täcke har de dragit straffet över sig själva. Ty sätter man Skaparens regler ur spel och medvetet lever i det förbjudna då får man själv bära konsekvenserna.

Tack Gud, för att du rättfärdigt straffar de tygellösa och promiskuösa och perversa!

november 05, 2006

detta evinnerliga klimattjafs

"Om alla gör något, kan vi tillsammans förändra hotbilden mot vår planet." länk


Pyttsan!

Nu börjar de förtappade människorna bli lite skakis. Ty nu har de börjat märka hur Gud viftar lite med sitt vredes lillfinger. Och det orsakar negativa klimatförändringar. Givetvis kopplar inte sekulariserade människor ihop allt detta med allmaktens Gud, förblindade som de är i sitt vanvett.

Men i alla fall, nu börjar professorer och andra ge oss goda råd för hur vi ska kunna slingra oss ur Guds vredes händer. Köra lite mindre bil, byta till lågenergilampor, sänka inomhustemperaturen någon grad, och dylik rappakalja.

Jag kan inte annat än le åt dessa meningslösa och löjliga lekar.

Som om Guds vrede kunde stillas om vi bytte till bensinsnålare bilar.

Nej, det som eventuellt kunde fördröja en kort tid Guds vredes fulla utgjutelse över denna förbannade värld vore bön och fasta och sann omvändelse till vår Skapare. Ja, om kyrkor och bönhus fylldes av gråtande människor och man brände upp i eld all gudlöshet, ja, då kanske den kommande domen kunde uppskjutas någon tid.

Men så blir det inte. Världen fortsätter att i ett allt snabbare tempo glatt och stolt rusa in i Guds vredes eld. Ja, världen mognar alltmer för avgrundens eld. Och det vi idag kan bevittna i naturens värld är endast krusningarna på ytan.

Stormen är på väg. Och den kan sannerligen inte stoppas av några lågenergilampor.

en mycket syndig pastor

Pastor Ted Haggard bekänner: "Jag är skyldig till sexuellt omoraliskt leverne. Jag är en bedragare och en lögnare. Det finns en sida av mitt liv som är så motbjudande och mörk, och jag har kämpat med den hela mitt liv". länk

Denne man är inte vilken pastor som helst, utan ledare för det mäktiga National Association of Evangelicals med 30 miljoner medlemmar. Dessutom ledare för en lokal församling med 14.000 medlemmar. Han och hans kyrka har aktivt motarbetat homosexuella äktenskap.

Nu visar det sig alltså att han själv betalat för homosex och använt sig av knark. Och när det hela började uppdagas - ljugit.

...................

Ormen fanns där redan i paradisets lustgård. Och ormen har krälat in i våra hjärtan. Vi är alla förgiftade. Även den som ser frommast ut och talar det mest gudomliga språk har i varje blodsdroppe ett förbannat gift som ångar och kokar.

Det är därför Guds vrede vilar tungt över världen. Det är därför världen snart ska brinna. Det är därför helvetet finns.

Det finns bara en enda som har levt ett liv utan en droppe synd - Jesus Kristus. Det är bara han som kan rädda oss från Guds eviga vrede.

Omvänd dig därför, du vidrigt stinkande kräk!