oktober 03, 2006

vänsterkvinnan Helle Klein

"Jag predikade även under min utbildning på 80-talet. En gång slog blixten ner i kyrkan när jag predikade." länk

Det är bra att detta kommer fram. Blixten var ett Guds varnande vredes finger. Varje gång en kvinna predikar i en församling är Gud vred. Kvinnor ska tiga i församlingen. De ska underordna sig sina män i allt. Så lär Bibeln.

Helle Klein och andra s.k. "kvinnliga präster" ska akta sig för att trotsa Skaparen och Hans eviga befallningar. Guds vredes mörka moln är över dem.