oktober 21, 2006

stackars flickebarn

Två bögpar leker och bollar lite hur som helst med nyfödda barn, läs mer.

Små oskyldiga barn tvingas in i gudsfientliga förhållanden. I rättfärdiga tider hade sådant straffats med döden och brottet framställts i vidrig dager. Men nu härskar de orena demonerna.

------------

O Gud, utgjut din vrede i fullt mått över världen och straffa alla gudlösa!