oktober 30, 2006

en värld under vreden

"Minst 854 miljoner människor är kroniskt undernärda. Och i den globala kampen mot undernäringen har svälten de största framgångarna." länk

Ett av Guds många vredesverktyg är svält och hungersnöd. Med svält plågar och dödar Gud miljoner människor varje år. Samtidigt prövar han välmåendets barn med detta vredesinstrument. Ty alla likgiltiga och giriga kommer Gud att straffa. Både i denna tid och i den kommande.

Alla nyfödda och små barn som dör av svält kommer dock att få en salig hädanfärd. Att dö som liten är den största lycka som kan drabba en människa. Vi ska vara glada och tacksamma för deras skull och inte sörja som de gudlösa.

Gud, låt världen snart brinna av eld och svavel. Låt ditt eviga rike komma.

oktober 21, 2006

stackars flickebarn

Två bögpar leker och bollar lite hur som helst med nyfödda barn, läs mer.

Små oskyldiga barn tvingas in i gudsfientliga förhållanden. I rättfärdiga tider hade sådant straffats med döden och brottet framställts i vidrig dager. Men nu härskar de orena demonerna.

------------

O Gud, utgjut din vrede i fullt mått över världen och straffa alla gudlösa!

oktober 03, 2006

vänsterkvinnan Helle Klein

"Jag predikade även under min utbildning på 80-talet. En gång slog blixten ner i kyrkan när jag predikade." länk

Det är bra att detta kommer fram. Blixten var ett Guds varnande vredes finger. Varje gång en kvinna predikar i en församling är Gud vred. Kvinnor ska tiga i församlingen. De ska underordna sig sina män i allt. Så lär Bibeln.

Helle Klein och andra s.k. "kvinnliga präster" ska akta sig för att trotsa Skaparen och Hans eviga befallningar. Guds vredes mörka moln är över dem.