augusti 11, 2006

"vi är maktlösa"

"Vi är i princip maktlösa, jag kan handla ett halvt kilo sprängämnen i närmaste färgaffär, jämför det med Lockerbieattentatet som bara krävde 4,5 hekto." länk

Människorna börjar bli alltmer desperata och uppgivna där de står framför havets och vågornas dån. Terroristhotet dyker upp bakom varje buske.

Men Gud har varje människa i sin hand. Det är Han som bestämmer över historiens skeenden. När det är dags för nästa stora terrorhandling vet bara den Allsmäktige.

Gud, låt din vrede drabba! Låt jorden förintas och skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor!