augusti 02, 2006

Pridefestivalen 2006

Stolta och frigjorda bögar ockuperar Stockholm och väcker förargelse hos många genom den där Pridefestivalen som nu pågår i Stockholm. Den här gången var det tänkt att alla partiledare skulle delta. Och alla kände sig tvungna att vara med utom den semestrande statsministern.

Det är därför läge för mig att kort sammanfatta denna bloggs uppfattning om sodomi och bögeri.

Att människor kan ha en sexuell orientering som är riktad till det egna könet är uppenbart. Homosexualitet ska i bibelns ljus ses som något perverst och mot naturen och som ett Guds straff mot en avfallen mänsklighet.

Dock är det en avsevärd skillnad att ha en viss läggning och att bejaka och leva ut denna läggning.

Människor kan ha stark lust att stjäla, våldta, misshandla och mörda. Men de låter bli därför att de vet att det är moraliskt fel och emot lagen. Människor som har sådana lustar ska inte klandras eller dömas utan erbjudas hjälp om drifterna är starka. Men om de med vett och vilja låter sig ledas av sina mörka drifter och går till handling då straffas de av lagen.

På samma sätt med homosexualitet. Människor som har denna drift ska erbjudas hjälp. Det är först när denna onaturliga sexuella orientering leder till handling som staten ska gripa in och döma och straffa.

Detta betyder att ingen får hetsa, misshandla, förfölja, hota eller döda den som har en homosexuell orientering. Men det betyder att ett rättfärdigt samhälle måste kriminalisera homosex, så som det var i t.ex. Sverige fram till år 1944. En kriminalisering av homosex bör varje kristen verka för. Och döden är det straff som Gud i Bibeln påbjuder för detta brott, ett straff som endast staten har rätt att utdöma.

Men att nu lagstiftande partiledare tvärtom förnedrar sig genom att delta i denna festival och därmed ger sitt legitima stöd för denna vidrighet, det väcker än mer Guds vrede över Sveriges land och folk.

--------------------------

O Gud, låt den eld som Du hemsökte Sodom och Gomorra med falla även över Stockholm! Låt Din härlighet uppenbaras!