augusti 11, 2006

"vi är maktlösa"

"Vi är i princip maktlösa, jag kan handla ett halvt kilo sprängämnen i närmaste färgaffär, jämför det med Lockerbieattentatet som bara krävde 4,5 hekto." länk

Människorna börjar bli alltmer desperata och uppgivna där de står framför havets och vågornas dån. Terroristhotet dyker upp bakom varje buske.

Men Gud har varje människa i sin hand. Det är Han som bestämmer över historiens skeenden. När det är dags för nästa stora terrorhandling vet bara den Allsmäktige.

Gud, låt din vrede drabba! Låt jorden förintas och skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor!

augusti 03, 2006

bränn böckerna

"Nu har en förändring skett. Svensk gaylitteratur har fått ett uppsving och tar stor plats i kulturutbudet på Stockholm Pride." länk

Internet flödar av sodomsajter. Och det finns gott om sodomfilmer. Och det var inte många år sedan som sodomitisk sex visades för första gången i SVT. Och politikerna kramar om bögarna och försöker överträffa varandra om vem som bäst kan försvara det sodomitiska gudsfientliga levernet.

Och nu är det dags för den svenska litteraturen. Nu ska också den bögiseras. Sodomi ska överallt göras så acceptabelt, naturligt och självklart som möjligt.

Enligt Bibeln var de flesta människor i Sodom och Gomorra bögar (1 Moseboken 19:4). Kanske var dessa städer en slags uppsamlingsplatser för just bögar. Dåtidens San Fransisco.

Nu har framför allt Stockholm blivit ett magnetiskt näste för stolta och fräcka sodomiter.

Men Guds vredgade ögon blickar dessa dagar ner över den svenska huvudstaden. Det ogudaktiga ropet därifrån har nått Skaparens öron. Den Allsmäktiges knutna hand är lyft.

Ve Stockholm! Staden har "blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar." (Uppenbarelseboken 18).

augusti 02, 2006

Pridefestivalen 2006

Stolta och frigjorda bögar ockuperar Stockholm och väcker förargelse hos många genom den där Pridefestivalen som nu pågår i Stockholm. Den här gången var det tänkt att alla partiledare skulle delta. Och alla kände sig tvungna att vara med utom den semestrande statsministern.

Det är därför läge för mig att kort sammanfatta denna bloggs uppfattning om sodomi och bögeri.

Att människor kan ha en sexuell orientering som är riktad till det egna könet är uppenbart. Homosexualitet ska i bibelns ljus ses som något perverst och mot naturen och som ett Guds straff mot en avfallen mänsklighet.

Dock är det en avsevärd skillnad att ha en viss läggning och att bejaka och leva ut denna läggning.

Människor kan ha stark lust att stjäla, våldta, misshandla och mörda. Men de låter bli därför att de vet att det är moraliskt fel och emot lagen. Människor som har sådana lustar ska inte klandras eller dömas utan erbjudas hjälp om drifterna är starka. Men om de med vett och vilja låter sig ledas av sina mörka drifter och går till handling då straffas de av lagen.

På samma sätt med homosexualitet. Människor som har denna drift ska erbjudas hjälp. Det är först när denna onaturliga sexuella orientering leder till handling som staten ska gripa in och döma och straffa.

Detta betyder att ingen får hetsa, misshandla, förfölja, hota eller döda den som har en homosexuell orientering. Men det betyder att ett rättfärdigt samhälle måste kriminalisera homosex, så som det var i t.ex. Sverige fram till år 1944. En kriminalisering av homosex bör varje kristen verka för. Och döden är det straff som Gud i Bibeln påbjuder för detta brott, ett straff som endast staten har rätt att utdöma.

Men att nu lagstiftande partiledare tvärtom förnedrar sig genom att delta i denna festival och därmed ger sitt legitima stöd för denna vidrighet, det väcker än mer Guds vrede över Sveriges land och folk.

--------------------------

O Gud, låt den eld som Du hemsökte Sodom och Gomorra med falla även över Stockholm! Låt Din härlighet uppenbaras!