juli 01, 2006

lögn och åter lögn

"Den norske cancerforskaren Jon Sudbøs hela karriär är baserad på lögner. länk


Satans och syndens krafter drabbar alla människor. Lögnen är en sådan ond kraft som genomsyrar hela samhället. Hög såväl som låg drabbas. Lögnen är ett gift som forsar fram i människans blod:

"De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de." Psalm 12:3

"Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare." Romarbrevet 3:4

Och Gud är vred på och hatar alla de som låter sig styras av lögnens andemakt:

"Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska."
Psalm 5:7

"Lögnaktiga läppar är en styggelse för HERREN."
Ordspråksboken 12:22