juli 15, 2006

goda föräldrar agar

"Antalet anmälningar om misshandel av små barn, mellan 0 och 6 år, ökade med 15 procent under första halvåret i år." länk

Våld och misshandel av barn är av ondo. De skyldiga skall straffas hårt.

Men barnaga är befallt av Gud. Goda föräldrar agar elaka och trotsiga barn i tid. Och så sker också nästan överallt i världen.

Det är bara Sveriges riksdag och några få länder till som trotsat Gud och som mot bättre vetande har förbjudit barnaga.