juni 15, 2006

svenska kyrkan leder till helvetet

"Är det i själva verket helvetet jag bjuder in till när jag tar människor till kyrkan?" länk

En luthersk pastor i en rysk kyrka uttrycker sin djupa besvikelse över svenska kyrkans sataniska tro när den vill öppna famnen för homosex. Rätt många kristna runt om i världen ser med avsky på svenska kyrkans otrohet mot Gud.

De borde dock förstå att detta avfall är ett resultat av att Gud i sin vrede än mer förhärdar och förblindar de redan förhärdade och blinda.

Ty de som med vett och vilja avfaller från Guds ord kan räkna med att Gud i sin väldiga vrede sänder vanvett och irrlära över dem.

Lovad vare Gud!