juni 09, 2006

skolavslutning i kyrkan?

"Eleverna tillhör många olika religioner och kulturer, och då är det inte givet att avslutningen ska äga rum i Svenska kyrkan." länk

Skolavslutningar i kyrkan är en märklig rest av ett för länge sedan utdött fossilkristet land som Sverige.

Att sådant fortfarande får existera i ett mångkulturellt Sverige är en gåta. Ja, blotta tanken att tvinga in icke-troende eller troende på andra religioner i en svensk kyrka är horribel utifrån den nya politiken som grundas på mångkulturism.

Varför inte lika gärna tvinga in barnen i moskéer och provisoriska buddhatempler och där ha avslutningen för de söta barnen? Allt för att visa respekt för det mångkulturella samhälle man dyrkar.

Nej, skolavslutningen kan lämpligen ske inom skolområdet, och därefter kan varje barn för sig uppsöka och tillbedja den eventuella gud man nu tror på, om nu någon mot förmodan skulle känna för det.

I ett rättfärdigt samhälle skulle dock varje skola ha ett par timmar med daglig bibelläsning och lovsång och bön till Gud Fadern och Jesus Kristus. Och de som vägrar delta utestängas från skolan.

Men Sverige låter inte barnen komma till Jesus. Också därför vilar Guds förbannelse över landet.