juni 19, 2006

sjuka svenska kvinnor

"Elva procent av svenska kvinnor mellan 45 och 64 år tar antidepressiva medel." länk

Sverige lockar kvinnorna med många förbjudna frukter som ser smaskigt goda ut, som t.ex. hög utbildning, jämställdhet, feminism, karriärmöjligheter, hög lön, hög materiell standard, osv. Men den svenska kvinnan blir bara sjukare i själen.

Det sker för att Guds vrede vilar över henne.

Botemedlet för svenska kvinnor finns därför inte i depressiva medel, utan i att underordna sig Skaparens eviga bud. Det innebär bland mycket annat att ödmjukt underordna sig mannen och ta avstånd från feminismens förbannade gift.