juni 09, 2006

det mångkulturella samhället

"Åtta av tio tillfrågade [svarade] att de helt eller delvis stöder ett mångkulturellt samhälle." länk

Först ska sägas, det mångkulturella samhället är ett påfund av Satan.

Gud har skapat länderna och gränserna. Att det sker en viss blandning är ofrånkomligt. Är den marginell är den ok.

Det mångkulturella samhället är ett försök att åter igen bygga upp Babels torn. Men på en av Gud förbannad jord så är varje sådant projekt dömt att misslyckas.

Det är bara i himlen som blandning av alla folkslag är möjlig och välsignat.

Det mångkulturella samhället i Sverige har som sataniskt mål att t.ex. likvärdera varje religion, i förlängningen innebär t.ex. det att varje kommun kan få en moské med böneutropare. "Kristet" inflytande i media måste ge vika för lika stort muslimskt inflytande. Osv.

Nu är förstås allt detta ett led i Guds vredes plan för Sverige och Europa. Den islamska andemakten ska få alltmer makt över de ogudaktiga människornas själar.

Ju mer mångreligiöst samhälle ju mer ökas Guds vredes tryck över Sverige och Europa. Det folk som överger Sanningen kommer av Gud att straffas med lögn och förvirring.

Vi tackar och lovsjunger därför Gud!