juni 09, 2006

de förbannade barnen

"Polare, party och pengar. Det viktigaste i livet för dagens unga är att ha kul." länk

Det finns bara ett budord för dagens unga: Ha kul! Känns det bara bra, gör det!

När vi idag ser barn och ungdomar leva efter detta enda budord så bevittnar vi den kanske starkaste manifestationen av Guds vrede.

Den människa som överger Skaparen och Hans eviga bud och lagar blir sin egen gud. Och då blir bejakandet av köttets alla lustar och begär det högsta i livet.

Och därmed drar man över sig Guds vrede.

I ett rättfärdigt samhälle borde varje demonisk unge som lever efter detta köttets budord pryglas och fängslas, och därefter fostras att med glädje och tacksamhet lyda Skaparen.