juni 30, 2006

barnets kamp var förgäves

"Det var som i en thriller när någon vägrar att dö." länk

Det ofödda barnet kämpade för sitt liv när man försökte mörda det med mediciner.

Barnet blev förstås allvarligt skadat men klarade livshanken med nöd och näppe.

Då tog man till ett kirurgiskt ingrepp istället, och det blev sista spiken i kistan för barnet. För dödas, det skulle minsann barnet.

De ofödda små oskyldiga barnen har inga mänskliga rättigheter. De kan därmes behandlas lika grymt och barbariskt som judarna när de föstes in i gaskamrarna. Judarna hade då inget värde. Idag är det de ofödda barnen som inte har något värde.

Det är svårt att tänka ut någon värre satanisk ondska än abortindustrin.

O Gud, låt din vrede bränna upp världen i eld och sänd de gudlösa till helvetet.

juni 24, 2006

Midsommardagen

Denna midsommardags morgon vaknar många svenskar med baksmälla, omtöckande och illamående. Många mår också psykiskt dåligt av vad de ställt till med under gårdagen.

De vaknar nu upp till Johannes Döparens ord: "Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen." Matteusevangelium kapitel 3.

Det är Johannes Döparen som midsommardagen handlar om. Han förkunnade Guds vrede över de förtappade. Och hans ord dånar idag ut över det gudlösa svenska folket som just nu håller på att masa sig upp efter gårdagens synder och ondska.

Kyrie eleison.

juni 23, 2006

Midsommarafton

Också denna midsommarafton har de förtappade syndarna lagrat upp sprit och andra starka drycker. För nu ska det skrålas och supas. Folk ska våldtas, misshandlas och dödas.

Men först ska man slafsa i sig olika sillsorter, färsk potatis, gräddfil med gräslök och sen jordgubbar med grädde.

Sen reser man upp avgudabilden och roar sig med fåfängliga danser och lekar runt den.

Allt är tomhet och galenskap.

Midsommaraftonen är ämnad att vara en allvarsam dag då vi tänker på Johannes Döparen.

Det enda han livnärde sig på var vildhonung och gräshoppor. Och han levde ute i öknen och förkunnade där för syndarna bot och omvändelse och uppmanade folk att bana väg för Herren.

Finns det någon i det gudsfientliga Sverige som idag lyssnar till honom?

Nej, medan det förtappade folket med tomma skratt raglar runt avgudabilden hopar sig Guds vredes moln över landet.

juni 19, 2006

sjuka svenska kvinnor

"Elva procent av svenska kvinnor mellan 45 och 64 år tar antidepressiva medel." länk

Sverige lockar kvinnorna med många förbjudna frukter som ser smaskigt goda ut, som t.ex. hög utbildning, jämställdhet, feminism, karriärmöjligheter, hög lön, hög materiell standard, osv. Men den svenska kvinnan blir bara sjukare i själen.

Det sker för att Guds vrede vilar över henne.

Botemedlet för svenska kvinnor finns därför inte i depressiva medel, utan i att underordna sig Skaparens eviga bud. Det innebär bland mycket annat att ödmjukt underordna sig mannen och ta avstånd från feminismens förbannade gift.

juni 15, 2006

svenska kyrkan leder till helvetet

"Är det i själva verket helvetet jag bjuder in till när jag tar människor till kyrkan?" länk

En luthersk pastor i en rysk kyrka uttrycker sin djupa besvikelse över svenska kyrkans sataniska tro när den vill öppna famnen för homosex. Rätt många kristna runt om i världen ser med avsky på svenska kyrkans otrohet mot Gud.

De borde dock förstå att detta avfall är ett resultat av att Gud i sin vrede än mer förhärdar och förblindar de redan förhärdade och blinda.

Ty de som med vett och vilja avfaller från Guds ord kan räkna med att Gud i sin väldiga vrede sänder vanvett och irrlära över dem.

Lovad vare Gud!

intelligenta horkarlar

"Kvinnorna flögs till Sverige från S:t Petersburg för att tillbringa ett par dagar på ett hotell tillsammans med professorn och andra universitetsanställda." länk

Intelligenta människor har lika mycket satansgift i sig som vanliga syndare. Begåvning och kunskap är inget som helst skydd mot galenskap och synd. Ofta är det tvärtom, kloka människor är mer raffinerade i synd och ondska är vanligt folk.

Guds vrede ska drabba dem.

juni 11, 2006

ge dem ett kok stryk bara

"Ge dem ett kok stryk på bara stjärten. Om de inte kan sitta på en vecka så förstår de kanske vad de ställt till med." länk

I t.ex. Singapore så händer det att staten straffar kriminella barn och ungdomar just så. Och det hjälper.

Gammalt hederligt stryk är det enda språk som kriminella barn och ungdomar förstår. Smärtans språk är 100 gånger effektivare än välmenande socialtanters pladder.

Föräldrar, lärare och poliser borde alla ha självklar rätt att aga barn och ungdomar som beter sig illa. Och i synnerhet som i detta fall när de attackerar äldre.

juni 09, 2006

de förbannade barnen

"Polare, party och pengar. Det viktigaste i livet för dagens unga är att ha kul." länk

Det finns bara ett budord för dagens unga: Ha kul! Känns det bara bra, gör det!

När vi idag ser barn och ungdomar leva efter detta enda budord så bevittnar vi den kanske starkaste manifestationen av Guds vrede.

Den människa som överger Skaparen och Hans eviga bud och lagar blir sin egen gud. Och då blir bejakandet av köttets alla lustar och begär det högsta i livet.

Och därmed drar man över sig Guds vrede.

I ett rättfärdigt samhälle borde varje demonisk unge som lever efter detta köttets budord pryglas och fängslas, och därefter fostras att med glädje och tacksamhet lyda Skaparen.

skolavslutning i kyrkan?

"Eleverna tillhör många olika religioner och kulturer, och då är det inte givet att avslutningen ska äga rum i Svenska kyrkan." länk

Skolavslutningar i kyrkan är en märklig rest av ett för länge sedan utdött fossilkristet land som Sverige.

Att sådant fortfarande får existera i ett mångkulturellt Sverige är en gåta. Ja, blotta tanken att tvinga in icke-troende eller troende på andra religioner i en svensk kyrka är horribel utifrån den nya politiken som grundas på mångkulturism.

Varför inte lika gärna tvinga in barnen i moskéer och provisoriska buddhatempler och där ha avslutningen för de söta barnen? Allt för att visa respekt för det mångkulturella samhälle man dyrkar.

Nej, skolavslutningen kan lämpligen ske inom skolområdet, och därefter kan varje barn för sig uppsöka och tillbedja den eventuella gud man nu tror på, om nu någon mot förmodan skulle känna för det.

I ett rättfärdigt samhälle skulle dock varje skola ha ett par timmar med daglig bibelläsning och lovsång och bön till Gud Fadern och Jesus Kristus. Och de som vägrar delta utestängas från skolan.

Men Sverige låter inte barnen komma till Jesus. Också därför vilar Guds förbannelse över landet.

det mångkulturella samhället

"Åtta av tio tillfrågade [svarade] att de helt eller delvis stöder ett mångkulturellt samhälle." länk

Först ska sägas, det mångkulturella samhället är ett påfund av Satan.

Gud har skapat länderna och gränserna. Att det sker en viss blandning är ofrånkomligt. Är den marginell är den ok.

Det mångkulturella samhället är ett försök att åter igen bygga upp Babels torn. Men på en av Gud förbannad jord så är varje sådant projekt dömt att misslyckas.

Det är bara i himlen som blandning av alla folkslag är möjlig och välsignat.

Det mångkulturella samhället i Sverige har som sataniskt mål att t.ex. likvärdera varje religion, i förlängningen innebär t.ex. det att varje kommun kan få en moské med böneutropare. "Kristet" inflytande i media måste ge vika för lika stort muslimskt inflytande. Osv.

Nu är förstås allt detta ett led i Guds vredes plan för Sverige och Europa. Den islamska andemakten ska få alltmer makt över de ogudaktiga människornas själar.

Ju mer mångreligiöst samhälle ju mer ökas Guds vredes tryck över Sverige och Europa. Det folk som överger Sanningen kommer av Gud att straffas med lögn och förvirring.

Vi tackar och lovsjunger därför Gud!