maj 19, 2006

ännu en hemsk dag

Så ska man då stå ut med ännu en dag på den här av Gud förbannade och galna jorden, denna boningsplats för onda och orena andar.

Ack, om Gud ändå ville befordra mig till härligheten!

Men mitt plågsamma uppdrag att förkunna Guds vrede över syndarna sträcker sig tydligen också till denna bittra dag.

Johannes Döparen befann sig ute i öknen och förkunnade Guds vrede. Han gick inte till folken, utan de kom till honom.

Så är det också med den förkunnelse som ljuder här. De som Gud vill tala till, de kommer till denna blogg. De andra, den förtappade hopen, den stora gråa massan av barn, kvinnor och män, de ska fortsätta att leva ostörda i sitt fördömda tillstånd under Guds vrede.

Om du läser denna blogg ska du veta att Gud har ett syfte med allt som sker. Antingen ska du förhärdas än mer i ditt obotfärdiga och demoniska tillstånd. Eller också kommer en omvändelsens ljusstråle att börja bearbeta ditt hårda hjärta.

Du ska inte tro att du är något. Du är bara ett stycke orent stinkande kött som befinner dig under Guds väldiga vrede. Det finns inte det minsta hopp för dig, såvida det inte behagar Fadern att dra dig till Jesus Kristus.