maj 17, 2006

förvirrade och galna ungdomar

"Ungdomarna lever i dag i en värld med intryck från såpoperor och förbjudna internetsidor med pornografi. Detta tillsammans med en ökad alkoholkonsumtion leder till en osäkerhet kring vad som är 'normalt' eller inte." länk

Så går det för ett samhälle som överger Skaparens eviga bud. Då utlämnas man åt sitt eget perverterade och galna sinne.

"Känns det bara ok så är det rätt" är barn och ungdomars enda budord. Det är en filosofi som leder till sjukdomar och sinnesförvirring och ångest och andra Guds plågor.

Guds vrede är mäktigt utgjutet över Sverige.