maj 14, 2006

Enrons uppgång och fall

I går var det temakväll i SVT 2. Det handlade om girighet och det visades en dokumentär om företaget Enron.

Redan i inledningen på dokumentären avslöjade man roten till all ondska - Richard Dawkins bok "Den själviska genen". En ledande profet inom Enron hade läst den boken och lät dess filosofi genomsyra hela hans agerande. Lögner, arrogans, högmod, girighet, förakt för andra, samt många andra synder fyllde denne ledande profets själ. Till det yttre var han dock karismatisk, intelligent och medryckande. En ulv i fårakläder.

Richard Dawkin bygger förstås sin filosofi på Darwin. Dawkin och Darwin är samma andas barn.

Enron är ett ypperligt varnande exempel på hur det går om man väljer att hängivet anamma Darwins filosofi i praktiken.

En annan som gjorde det är som bekant Adolf Hitler. Hans rasfilosofi grundades också på Darwin.

Darwin och evolutionsläran är det stora monstret i tillvaron. Så fort någon hängivet börjar dra upp praktiska levnadsriktlinjer utifrån detta monster så sätts mörkrets krafter i rörelse.

Och ändå är det just detta monster som predikas för alla barn i våra skolor. Och förkunnelsen fortsätter in i våra tv-rutor och överallt.

Är det att undra på att människor är uppfyllda av girighet och ondska av allt slag?

Är det att undra på att så många svenska ungdomar begår självmord och att andra lider av psykisk ohälsa.

Osv.

----------------------

O Gud, låt din vredes eld bränna upp denna av Dig förbannade jord. Och förgör alla gudlösa. Och skapa en ny himmel och en ny jord där dina utvalda får bo i rättfärdighet.