maj 03, 2006

censur av internet

"Ett femtiotal länder i världen filtrerar informationen - Kina har kommit längst i sin kontroll ... Saudiarabien har till exempel världens mest effektiva blockering av sexsajter." länk

I Sverige och i väst sätter den sataniska yttrandefriheten stopp för internet-censur. Här får Satan och hans demoner fritt utlopp.

Internet är ett av de tydligaste tecknen i vår moderna tid på att Guds vrede är utgjuten över jorden. En gudlös värld lämnas av Gud åt sina egna lustar och begär.

Att länder som Saudiarabien lyckas censurera sexsajter beror på att där är Guds vrede istället utgjuten i form av en mycket stark irrlära.

Varje del av världen drabbas av Guds väldiga vrede på sitt sätt.

Allt för att världen ska mogna för den slutgiltiga vredesdomen.