april 04, 2006

självmorden ökar

"Antalet unga kvinnor som lades in på sjukhus efter att de försökt ta sitt liv eller på annat sätt skadat sig själva ökade med 40 procent mellan 1998 och 2003." länk

Rapport efter rapport visar att den psykiska ohälsan ökar bland svenskar.

Och även självmorden ökar dramatiskt, och det särskilt bland kvinnor.

Feminismen är en orsak till detta. Kvinnor får inte vara kvinnor i Sverige. De ska vara som män. Och de ska vara arroganta, elaka, smarta och vackra. Dokussåpor är en annan orsak. Våld och sex i TV, internet, tidningar och böcker är andra orsaker. Den själsliga miljöförstöringen är enorm i sin omfattning.

Och poitikerna kan inget göra. För Satans verksamhet skyddas bl.a. av det som kallas yttrandefrihet.

Guds vrede hemsöker Sverige kraftigt i dessa dagar. Människor blir psykiskt sjuka och vansinniga och alltfler tar sina liv i desperation och ångest.

Men människorna fortsätter i sin gudlöshet och ondska.