april 05, 2006

sex in the city

"Sex in the city, Desperate housewives och artister som Jay Z och Nelly är alla etablerade inslag i tonåringars vardag. Nu visar en ny undersökning att de har stor påverkan på ungdomars sexvanor." länk

Dumburken är Satans idag mest effektiva redskap till att helt besätta barns och ungdomars själar.

Dumburken tillsammans med den s.k. yttrandefriheten, se där två väldiga Demoner i modern tid.

Samtidigt kan vi i detta se Guds vrede över ett avfallet och gudlöst släkte. De barn och ungdomar som inte bryr sig om Gud blir som straff omhändertagna av Satan.