april 03, 2006

Iran i målsiktet

"En amerikansk attack mot Iran är oundviklig. Det tror den brittiska regeringen." länk

Till och med ett lågbegåvat barn i Mellanöstern skulle förstå att man inte arrogant kan utmana världssamfundet och i synnerhet inte USA. Gulfkriget och Irakkriget har visat vad som då kan ske.

Men Irans ledare förstår inte att de just nu är i målsiktet och att pekfingret är beredd på avtryckaren.

Det är förstås Gud som har förhärdat deras hjärtan så att de har blivit oförstående, hårdnackade, arroganta och blinda. Detta sker för att Guds vrede ska hemsöka dem med större kraft.

Härliga och outgrundliga är Guds vägar med de ogudaktiga!