april 02, 2006

ge dem stryk!

På de flesta håll i världen får lärare ge bråkiga och elaka elever stryk. Det innebär ordning och lugn i klassrummen. Elever visar respekt mot lärarna. Harmoni råder.

Men i västeuropa får inte lärare aga alever. Diciplinära åtgärder mot onda och stökiga elever är överhuvudtaget något lågprioriterat.

Därför blir det så här.

Och samma diaboliska verklighet finns även i många svenska skolor.

Agaförbudet är från Satan.