april 17, 2006

Dagens Bön

O Gud, människorna vältrar om i sina synder inför Ditt ansikte. De hånar Dig med sina orena och onda liv. Om de alls råkar tänka på Dig så börjar deras syndiga blod genast brinna av förakt mot Dig och Dina eviga bud.

O Gud, utgjut dina vredesskålar över jorden. Bränn upp denna av Dig förbannade himmel och jord i eld, och kasta de ogudaktiga och gudlösa i den eviga elden.

O Gud, låt Dina utvalda äntligen få slippa denna vidriga värld och få komma till evig fröjd och salighet i det eviga paradiset. Amen.