april 21, 2006

Christer Sturmarks ansikte i närbild

Om jag kommer före Christer Sturmark (ordförande i humanisterna) till den andra sidan så tänker jag be om följande: Att få tillträde till första bänkrad i den himmelska biosalongen, och sedan få nöjet att bevittna när Christer Sturmark gör entré in i evigheten. Då vill jag ha händerna fulla med himmelska popcorn och gudomlig cola.

Sen ska jag be den himmelske bildproducenten zooma in Christers ansikte i närbild.

Och himlen skall då uppfyllas av mitt heliga och bullrande skratt.