april 30, 2006

Caroline Krooks hädelser

Den där kvinnliga s.k. "biskopen" Caroline Crook gör nu allt för att försöka försvara fotografier som hädar Jesus Kristus - länk.

Märkligt nog tar vissa andra kyrkliga ledare avstånd från hädelsen - länk.

Att kvinnor inte får vara ledare är klart utsagt i Bibeln. Det finns flera skäl till det. Det viktigaste är att Gud vill ha det så. Inför detta måste alla invändningar tystna. Därför är varje debatt om kvinnliga präster/pastorer/ledare blasfemisk. Guds Ord ska inte debatteras, det ska åtlydas.

Kvinnor är särskilt öppna för satanisk inspiration. Deras omdöme är otillförlitligt vad gäller andliga realiteter.

Guds vrede verkar mäktigt över Sverige. Dessa hädelsebilder är bara ett tecken i mängden på det. Gud förhärdar och förblindar ett gudlöst folk och sänker det djupare ner i mörkrets vanvett, och gör det moget för plåga, död och helvete.

Prisad vare Gud!