april 17, 2006

Bombregn över Iran?

"What would an effective military response look like? It would consist of a powerful air campaign led by 60 stealth aircraft (B-2s, F-117s, F-22s) and more than 400 nonstealth strike aircraft, including B-52s, B-1s, F-15s, F-16s, Tornados, and F-18s..." länk

Krigstrummorna börjar höras allt ljudligare i USA. Sinnena förbereds, själarna görs mogna. Intelligenta artiklar skrivs till det kommande krigets försvar. Den amerikanska själen ska rustas för ännu en attack i ett främmande land.

Guds planer är visserligen outgrundliga, men visst är det spännande att få vara med i en tid då Guds vrede kanske kommer att utgjutas i bibliska proportioner. Kanske det rent av förebådar att Domedagen står bakom hörnet?