april 22, 2006

alltfler lärare misshandlas

"Det totala antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om fall av hot och våld i grundskolan och på gymnasiet ökar också mycket kraftigt." länk

Den fria uppfostrans filosofi som utesluter ordning, disciplin och smärtsamma bestraffningar leder till en skola fylld av mobbning, hot och våld.

En av många grundläggande felanalyser från denna filosofi är den naiva tron att människan av naturen är god.

Bibeln har i årtusenden lärt motsatsen. I sitt fallna tillstånd har människan ondskan i hjärtat. Och det är en av anledningarna till att Gud befaller föräldrar att aga sina barn och staten att avrätta t.ex. mördare.