april 25, 2006

11/9

När Gud viftade lite lätt med sitt arga lillfinger och hemsökte New York 11/9 och nära 3000 kastades in i evigheten, så mötte samtidigt Gud en del människor med sin nåd och kallelse.

Hemsökelsen fick en människa att lämna girighetens värld och blev istället ett vittne för Jesus Kristus, länk.

Och så är det alltid. När Guds vrede drabbar städer och folk är det samtidigt alltid några som får del av Guds nåd och kallelse.