april 30, 2006

Caroline Krooks hädelser

Den där kvinnliga s.k. "biskopen" Caroline Crook gör nu allt för att försöka försvara fotografier som hädar Jesus Kristus - länk.

Märkligt nog tar vissa andra kyrkliga ledare avstånd från hädelsen - länk.

Att kvinnor inte får vara ledare är klart utsagt i Bibeln. Det finns flera skäl till det. Det viktigaste är att Gud vill ha det så. Inför detta måste alla invändningar tystna. Därför är varje debatt om kvinnliga präster/pastorer/ledare blasfemisk. Guds Ord ska inte debatteras, det ska åtlydas.

Kvinnor är särskilt öppna för satanisk inspiration. Deras omdöme är otillförlitligt vad gäller andliga realiteter.

Guds vrede verkar mäktigt över Sverige. Dessa hädelsebilder är bara ett tecken i mängden på det. Gud förhärdar och förblindar ett gudlöst folk och sänker det djupare ner i mörkrets vanvett, och gör det moget för plåga, död och helvete.

Prisad vare Gud!

april 25, 2006

11/9

När Gud viftade lite lätt med sitt arga lillfinger och hemsökte New York 11/9 och nära 3000 kastades in i evigheten, så mötte samtidigt Gud en del människor med sin nåd och kallelse.

Hemsökelsen fick en människa att lämna girighetens värld och blev istället ett vittne för Jesus Kristus, länk.

Och så är det alltid. När Guds vrede drabbar städer och folk är det samtidigt alltid några som får del av Guds nåd och kallelse.

april 22, 2006

alltfler lärare misshandlas

"Det totala antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om fall av hot och våld i grundskolan och på gymnasiet ökar också mycket kraftigt." länk

Den fria uppfostrans filosofi som utesluter ordning, disciplin och smärtsamma bestraffningar leder till en skola fylld av mobbning, hot och våld.

En av många grundläggande felanalyser från denna filosofi är den naiva tron att människan av naturen är god.

Bibeln har i årtusenden lärt motsatsen. I sitt fallna tillstånd har människan ondskan i hjärtat. Och det är en av anledningarna till att Gud befaller föräldrar att aga sina barn och staten att avrätta t.ex. mördare.

april 21, 2006

Hermodsdalsskolan stängs

Humanistmänniskor i Sverige hatar barnaga och har fått bort detta ur den svenska skolan.

Resultatet?

Demonerna har fått fritt fram. Det är bråk och skrik och skrän i skolorna. Lärare och barn hånas och blir misshandlade. De onda barnen får utlopp för sina begär. De goda barnen mobbas och får psykiska sjukdomar. Och skolor börjar stängas på grund av all ondska (länk).

Och rättfärdiga lärare står handfallna, för lagarna straffar hårt den rättfärdiga lärare som vågar stå upp för lydnad och bestraffning.

I dag ser vi mer tydligt än någonsin facit av den sataniska ideologi som lett fram till avskaffande av disciplin, ordning och smärtsamma bestraffningar i skolan.

Så går det ett gudlöst folk. Också i detta kan vi se Guds vrede.

Christer Sturmarks ansikte i närbild

Om jag kommer före Christer Sturmark (ordförande i humanisterna) till den andra sidan så tänker jag be om följande: Att få tillträde till första bänkrad i den himmelska biosalongen, och sedan få nöjet att bevittna när Christer Sturmark gör entré in i evigheten. Då vill jag ha händerna fulla med himmelska popcorn och gudomlig cola.

Sen ska jag be den himmelske bildproducenten zooma in Christers ansikte i närbild.

Och himlen skall då uppfyllas av mitt heliga och bullrande skratt.

april 19, 2006

"Det går bra för Sverige!"

Finansminister Per Nuder och hans stödtrupper basunerade ut häromdagen i samband med vårbudgeten att "Det går bra för Sverige!".

Det enda de då har för ögonen är den ekonomiska utvecklingen. Pengar är vad allt kretsar kring i deras sinnen förgiftade av mammon. Pengar, pengar och åter pengar. "Det går bra för Sverige!"

Nej, det går åt helvete med Sverige.

Syndens ogräs täcker hela landet. Villfarelser breder ut sig. Hädelserna bli fler och råare. Kärleken kallnar. Sexdemonerna får härja fritt. Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Den grova brottsligheten ökar. TV, internet och all annan media flödar som aldrig förr av våld och sex och galenskaper. Självmorden ökar. Osv.

Det går illa för Sverige. Mycket illa. Det är inte Guds kärleks sol som lyser över landet. Det är Guds vredesmoln som alltmer hopar sig över land och folk.

Det går illa för Sverige. Och värre ska det bli.

Det är bara omvändelse och tro som kan vända utvecklingen.

april 17, 2006

Dagens Bön

O Gud, människorna vältrar om i sina synder inför Ditt ansikte. De hånar Dig med sina orena och onda liv. Om de alls råkar tänka på Dig så börjar deras syndiga blod genast brinna av förakt mot Dig och Dina eviga bud.

O Gud, utgjut dina vredesskålar över jorden. Bränn upp denna av Dig förbannade himmel och jord i eld, och kasta de ogudaktiga och gudlösa i den eviga elden.

O Gud, låt Dina utvalda äntligen få slippa denna vidriga värld och få komma till evig fröjd och salighet i det eviga paradiset. Amen.

Bombregn över Iran?

"What would an effective military response look like? It would consist of a powerful air campaign led by 60 stealth aircraft (B-2s, F-117s, F-22s) and more than 400 nonstealth strike aircraft, including B-52s, B-1s, F-15s, F-16s, Tornados, and F-18s..." länk

Krigstrummorna börjar höras allt ljudligare i USA. Sinnena förbereds, själarna görs mogna. Intelligenta artiklar skrivs till det kommande krigets försvar. Den amerikanska själen ska rustas för ännu en attack i ett främmande land.

Guds planer är visserligen outgrundliga, men visst är det spännande att få vara med i en tid då Guds vrede kanske kommer att utgjutas i bibliska proportioner. Kanske det rent av förebådar att Domedagen står bakom hörnet?

april 11, 2006

Sten lämnar svenska kyrkan

"Kyrkoherden i Oskarshamn, Sten Sandmark, lämnar Svenska kyrkan och blir katolik. Orsaken är att han inte vill medverka i välsignelseakt för homosexuella." länk

Han säger nej till homosexvälsignelser men ja till katolska kyrkans alla irrläror. Ja, kära nån.

Och svenska bögkyrkan den tappar alltfler präster. Men det är ingen fara, för den bögkyrkan kommer istället att fånga upp tillräckligt med vilseledda, liberala och sekulariserade kvinnliga präster.

Guds vrede är starkt utgjuten över Sverige. Sekularism och gudlöshet ligger som ett svart kvävande täcke över land och kyrkor.

april 05, 2006

sex in the city

"Sex in the city, Desperate housewives och artister som Jay Z och Nelly är alla etablerade inslag i tonåringars vardag. Nu visar en ny undersökning att de har stor påverkan på ungdomars sexvanor." länk

Dumburken är Satans idag mest effektiva redskap till att helt besätta barns och ungdomars själar.

Dumburken tillsammans med den s.k. yttrandefriheten, se där två väldiga Demoner i modern tid.

Samtidigt kan vi i detta se Guds vrede över ett avfallet och gudlöst släkte. De barn och ungdomar som inte bryr sig om Gud blir som straff omhändertagna av Satan.

april 04, 2006

självmorden ökar

"Antalet unga kvinnor som lades in på sjukhus efter att de försökt ta sitt liv eller på annat sätt skadat sig själva ökade med 40 procent mellan 1998 och 2003." länk

Rapport efter rapport visar att den psykiska ohälsan ökar bland svenskar.

Och även självmorden ökar dramatiskt, och det särskilt bland kvinnor.

Feminismen är en orsak till detta. Kvinnor får inte vara kvinnor i Sverige. De ska vara som män. Och de ska vara arroganta, elaka, smarta och vackra. Dokussåpor är en annan orsak. Våld och sex i TV, internet, tidningar och böcker är andra orsaker. Den själsliga miljöförstöringen är enorm i sin omfattning.

Och poitikerna kan inget göra. För Satans verksamhet skyddas bl.a. av det som kallas yttrandefrihet.

Guds vrede hemsöker Sverige kraftigt i dessa dagar. Människor blir psykiskt sjuka och vansinniga och alltfler tar sina liv i desperation och ångest.

Men människorna fortsätter i sin gudlöshet och ondska.

april 03, 2006

Iran i målsiktet

"En amerikansk attack mot Iran är oundviklig. Det tror den brittiska regeringen." länk

Till och med ett lågbegåvat barn i Mellanöstern skulle förstå att man inte arrogant kan utmana världssamfundet och i synnerhet inte USA. Gulfkriget och Irakkriget har visat vad som då kan ske.

Men Irans ledare förstår inte att de just nu är i målsiktet och att pekfingret är beredd på avtryckaren.

Det är förstås Gud som har förhärdat deras hjärtan så att de har blivit oförstående, hårdnackade, arroganta och blinda. Detta sker för att Guds vrede ska hemsöka dem med större kraft.

Härliga och outgrundliga är Guds vägar med de ogudaktiga!

de olyckliga "regnbågsbarnen"

"Man vet inte vad man ska svara riktigt när barn frågar varför han har två mammor." länk

Förvirring, mobbning, moraliskt kaos och gudlöshet är några av de följder som blivit när bögpar fått möjlighet att skaffa barn.

Bibelns Gud befaller dödsstraff för bögsex. Och ett rättfärdigt samhälle kan därför inte på några villkor acceptera något slags homosexförhållande.

Men Sverige är ett orättfärdigt land så därför kommer nu alltfler oskyldiga barn att tvingas in i bögförhållanden, och det är en vidrighet utan like och drar fram än mer av Guds vrede över landet.

april 02, 2006

ge dem stryk!

På de flesta håll i världen får lärare ge bråkiga och elaka elever stryk. Det innebär ordning och lugn i klassrummen. Elever visar respekt mot lärarna. Harmoni råder.

Men i västeuropa får inte lärare aga alever. Diciplinära åtgärder mot onda och stökiga elever är överhuvudtaget något lågprioriterat.

Därför blir det så här.

Och samma diaboliska verklighet finns även i många svenska skolor.

Agaförbudet är från Satan.

april 01, 2006

Neapels kommande dom

"Om Pompejis historia är dramatisk, vänta bara tills nästa vulkanutbrott. Hela storstaden Neapel kan förvandlas till en kokande lavakittel vid nästa Vesuvius-utbrott, enligt nya forskarrön. Och ingen räddningsplan finns." länk

Gud kan hemsöka med sin vrede på oändligt många sätt. Vulkaner är bara ett sätt. Pompejis invånare fick år 79 e.Kr. känna på Guds vredes hetta. Nu är det bara en tidsfråga när Gud låter Vesuvius få sitt nästa utbrott.

Må Guds härlighet och makt snart uppenbaras på nytt!