mars 24, 2006

så straffar Gud bögar

Gonorré smittan:

"Däremot ökade antalet män som smittats genom sex med män (327 fall) med 30 procent och denna smittväg står därmed för nästan hälften (47 procent) av alla rapporterade fall i Sverige 2005." länk

Gud straffar på många sätt bögar som lever i synd. Kroppsliga sjukdomar. Psykiska sjukdomar. Död. Och till sist helvetet.

Men bögarna de fortsätter att rumla runt i sänghalmen påhejade av en gudlös stat och en avfallen kyrka som ger dem sin förbannade "välsignelse".

Gud, utgjut din vrede i fullt mått!