mars 17, 2006

otukt

"Avsikten med den nya lagen är tydlig: den som har samlag med någon som är under 15 år begår en våldtäkt." länk

Nej, det är inte våldtäkt. Det begreppet kräver våld eller hot om våld. "Våldtäkt" är ett galet ord för den som ligger med en 13-14 årig tjej som gärna vill ha sex.

Det rätta ordet är otukt. Och det ska gälla alla, barn som vuxen. Alla som har sex utanför äktenskapet begår otukt och ska straffas. Och om staten vägrar att straffa sådana så kommer likväl Gud att straffa dem på Domens dag.