mars 06, 2006

mördarland

"Om fosterutvecklingen känner vi redan till att hjärtat börjar slå 21-25 dagar efter befruktningen; att de första nervimpulserna från hjärnan kan registreras i vecka sex, att alla organ finns på plats i vecka åtta, att handen kan gripa och öppna sig i vecka 11 och att möjligheten att känna smärta; existens av nervtrådar, ryggrad och thalamus, finns från vecka tolv." länk

Också Sverige är besatt av en andemakt som är fylld av mordlust mot de allra svagaste och de allra oskyldigaste - de ofödda barnen.

Då hjälper det föga att människorna med egna ögon får se det livs levande barnet i mammans kropp. Det ska till varje pris dödas om kvinnan så önskar.

Åh Gud, utgjut din vrede än mer över detta land!