mars 28, 2006

lesbiskt pussande

I en dom av HD fastslås att lesbiska människor som offentligt pussas inte får diskrimineras. länk

En alldeles vidrig dom!

En rättfärdig lag hade istället sett till att bögar som offentligt visar ömhetsbetygelser mot varandra straffas.

Guds vrede vilar tungt över Sverige.