mars 08, 2006

Internationella upprorsdagen

I dag är det Internationella Upprorsdagen, eller som de gudlösa väljer att benämna den - internationella kvinnodagen.

Denna dag bör vi verka för att kvinnans upprorsväsen ska kväsas. Överallt i samhället där kvinnan försöker synas eller ta sig ton ska hon vänligt men bestämt läras att underordna sig Guds ära och avbild - mannen.

Upprorsdemonerna i det kvinnliga köttet bör tuktas och veta sin plats.