mars 08, 2006

gudlös äktenskapslag

"Våldtäkt, sade hovrätten. Sexuellt utnyttjande, säger Högsta domstolen. I två uppmärksammade fall där vuxna män haft sex med flickor under 15 år väljer HD att mildra rubriceringen." länk


All sex utanför äktenskap är förstås synd och ska bestraffas.

Men nu är det så att Gud har gjort människan könsmogen från tidig tonårstid.

Gud vill att människorna tidigt gifter sig och har sex. Om det inte sker kommer de brinnande begären att orsaka enorma lidanden som t.ex. sex före äktenskap, otrohet, onani, könssjukdomar, hat, våld, våldtäkter och mycket annat ont.

Att den svenska lagen förbjuder äktenskap för alla under 18 år är vidrigt. Det inbjuder de orena demonerna att förföra och plåga våra barn och ungdomar.

Det ska vara tillåtet att gifta sig när man är könsmogen, och eventuella större åldersskillnader ska principiellt inte utgöra hinder för äktenskap och sex.

Den svenska lagen som förbjuder människor under 18 år att gifta sig och ha sex är emot Gud och Skriftens Ord.

En del hävdar att den sociala stabiliteten skulle rubbas om man ändrade på detta. Det är gudlöst nonsens. Det är tvärtom först när människorna följer Gud och de naturliga drifter som Han nedlagt i människan som social harmoni kan börja råda.

Gud vill se ett i grunden förändrat svenskt samhälle. Där ingår äktenskap och sex vid könsmogen ålder. Kvinnan som i tidig ålder tar hand om man och barn och hemmet. Och mannen som är huvud för familjen.

Det skulle förändra hela samhällsstrukturen till det bättre och till ett mer rent och rättfärdigt samhälle.

I dag vilar Guds vrede över landet också därför att lagarna här förbjuder alla ungdomar som älskar varandra att gifta sig och ha sex. Därmed förnekas den rena kärleken mellan könen. Och unga människor kränks och förleds till synd och galenskap.