mars 20, 2006

en muslim som blir kristen måste dö!

"En afghansk 40-årig man hotas att dömas till döden för att ha blivit kristen ...Islamiska sharialagar föreskriver dödsstraff för muslimer som avsäger sig sin tro." länk

Synd att sharia har just denna föreskrift.

Världen har i dessa dagar fördömt Hamas för att i sina stadgar vilja utrota Israel. Men värre är, att alla de muslimer som vill följa sharia vill avrätta varje muslim som konverterar till t.ex. den kristna tron.

Hur skulle t.ex. svenska staten reagera om de kristna i Sverige ville ha en lag som innebar avrättning för alla som i landet inte längre säger sig tro på Jesus Kristus som Frälsaren?