mars 16, 2006

de stackars barnen

"Barn som tvingas bevittna våld inom familjen ska betraktas som brottsoffer. Det kommer regeringen att föreslå på torsdagen ... En forskningsrapport som gjordes i Göteborg för några år sedan visade att de här barnen själva drabbas av psykiska skador. Mardrömmar, rädsla och bristande leklust är några symtom. Ökad våldsbenägenhet är ett annat." länk

Detsamma sker med barn som varje dag tvingas se våld i TV. Varje gång ett barn ser s.k. "underhållningsvåld" i TV så blir barnet ett offer, och de ansvariga för filmen kriminella. De ansvariga borde straffas hårt, i grova fall med döden, och barnen tas om hand och ges en gudfruktig uppfostran. De borde bl.a. få lära sig Bibelns alla blodiga berättelser, för det gör barnen gott och lär dem Guds helighet och rättfärdighet och att frukta Gud.