mars 04, 2006

Alexander Bard - "ondskefull"

Alexander Bard, den f.d. satanistiska översteprästen:
"Jag tror inte att det finns någon mening. Bakom draperiet finns bara tomhet. Jag har inget värde. Ingen människa har något värde. Den enda frihet som finns är när människor upplever både sitt eget och andras liv som totalt meningslöst."

Till journalisten bekänner Alexander öppet att han är "en utomordentligt ondskefull person".

Citaten från DN-På stan, 3-9 mars 2006.

Jag älskar Alexander. Han tar sin gudlöshet på största allvar och lever helt i enlighet med den darwinistiska tron och ger fria tyglar åt alla sina inneboende lustar. Alla människor utan tro på Gud, dvs alla sekulariserade svenskar, borde tala och leva som Alexander gör. Men eftersom de är hycklare gör de inte alltid det. Men Alexander hycklar inte, han är ärlig. Han säger rent ut, i klarspråk, vad det innebär att leva som icke-troende.

Sen är det en helt annan sak att när väl draperiet en gång dras åt sidan för Alexander kommer han att få sitt livs chock.