februari 11, 2006

Vinter OS

Jag såg på invigningen i går från Turin och vinter OS. Det var en ogudaktig tillställning.

Ingen lovsång till Skaparen. Inget tack till vår Allsmäktige Skapare. Ingen bön. Ingen bibelläsning. Ingen upphöjelse av Frälsaren Jesus.

Däremot en sång - imagine av John Lennon - med en text som trotsigt och gudlöst uppmanar människorna att tänka bort himlen, helvetet och religionen.

Guds vrede vilar över vinter OS.